POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI Koło nr. 50 RUMIA

Karta wędkarska

Info

Karta wędkarska

W naszym kole możesz zdać egzamin :

w pierwszą środę miesiąca w godzinach 17:00-19:00

EGZAMINY NA KARTĘ WĘDKARSKĄ :

Karta Wędkarska jest dokumentem uprawniającym do wędkowania w wodach śródlądowych w Polsce. W obowiązku posiadania karty jest każdy wędkujący, który ukończył 14 rok życia. Dzieci i młodzież do 14 lat może wędkować bez karty wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską. Prawo do prowadzenia egzaminów na kartę wędkarską ma Polski Związek Wędkarski, a dokument wydawany jest przez Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania na podstawie zaświadczenia po zdanym egzaminie.

Egzamin na kartę wędkarską sprawdza podstawową wiedzę na temat zasad prowadzenia amatorskiego połowu ryb wędką, opisane w Ustawie o rybactwie śródlądowym. Polski Związek Wędkarski opracował na podstawie w/w ustawy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, który zawiera przepisy dotyczące wędkarstwa w wodach PZW. Przystępując do egzaminu należy zapoznać się z jego treścią.

Przed przystąpieniem do egzaminu należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł (młodzież w wieku 14-16 lat nie płaci za egzamin) na konto:

85 1160 2202 0000 0001 7552 0677

Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku

80-850 Gdańsk, ul. Rajska 2

W tytule proszę wpisać „Egzamin na kartę wędkarską, imię i nazwisko„.

Przystępując do egzaminu trzeba mieć  potwierdzenie wpłaty (egzemplarz dla Koła)

poniżej – przykładowe pytania na kartę wędkarską, ale mogą być inne!!!

Informacje

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!