POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI Koło nr. 50 RUMIA

Składki

Składki 2023

Z dniem 01 Lipca 2023 sprzedaż znaków przez Koło zostaje ZAKOŃCZONA .

 

Możliwość zakupu znaków tylko w środę  28-go czerwca

Informacje o zniżkach:

„Zniżka dotycząca niepełnosprawności może być tylko zastosowana dla osób posiadających  orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu ZNACZNYM wydanym przez:

Powiatowe, Miejskie i Wojewódzkie Zespoły Orzekające Niepełnosprawność;
Zespoły Orzekające przy Zakładzie Ubezpieczeń społecznych.

Inne orzeczenia nie mają zastosowania.

Aby zakupić znaki ze zniżką „o niepełnosprawności w stopniu ZNACZNYM” ,należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie , które zostało wydane przez w/w zespoły orzekające

Wytyczne Głównej Księgowej Biura ZG PZW. „

Znaki można także zakupić przez stronę PZW Gdańsk /zakładka E-zezwolenia

skladki_pzwgdansk_z_zg_2023-1

skladki_pzwgdansk_z_zg_2023.pdfw ś

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!