Zezwolenie na strefę Morską – OPŁATY – 2024

 OPŁATY WYŁĄCZNIE DLA INDYWIDUALNYCH WĘDKARZY!

 1. wędkarze indywidualni (“osoby fizyczne”) wpłaty dokonują na rachunek GIRM SŁUPSK:

NBP O/Gdańsk

 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000

Odbiorca:  GŁÓWNY INSPEKTORAT RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO SŁUPSK

NBP O/Gdańsk 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000  – Sprawdź jeszcze raz poprawność konta!

W tytule przelewu proszę podać: “za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na okres: tydzień lub miesiąc albo rok” oraz “Imię i Nazwisko”

Opłaty uiszczone przed dniem 1 stycznia 2024 r. zachowują ważność i uprawniają do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez okres, na jaki zostały wniesione.

 Uiszczone powyższe opłaty uprawniają do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne na obszarach morskich RP – z brzegu lub innych niż statek urządzeń pływających 

– uprawnia wyłącznie prawidłowo wypełniony: DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY!.

 Opłaty 2024 rok – wysokość opłat:

 15,00 zł w przypadku tygodniowego okresu połowów;

25,00 zł w przypadku miesięcznego okresu połowów;

65,00 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.

50,00 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów – -dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz.1832 i 2161)

Uwaga: okres ważności dowodu uiszczonej opłaty biegnie od momentu wpłaty i kończy się odpowiednio po tygodniu, miesiącu czy roku licząc od daty przelewu potwierdzonej stemplem na poczcie, w banku lub wygenerowanej na wydruku komputerowym. Opłaty na okresy inne niż ustalone w ustawie są nieważne.

Dowód uiszczenia opłaty musi wskazywać jednoznacznie na osobę wykonującą rybołówstwo rekreacyjne, tj. umożliwiać odczyt następujących danych dotyczących tytułu wpłaty: pełne imię, nazwisko i adres osoby wykonującej rybołówstwo rekreacyjne oraz wybrany okres połowów (tydzień, miesiąc, 12 miesięcy) i jest ważny tylko wraz z dokumentem tożsamości zawierającym te same dane.

UWAGA! 2024 r. weszły zmiany:

Wymiary:

 1. Pojawił się wymiar dla belony i wynosi 60 cm
 2. Zniknął wymiar dorsza – obowiązuje całkowity zakaz zabierania.
 3. Nowy wymiar sandacza wynosi 50 cm
 4. Zniknął wymiar węgorza – obowiązuje całkowity zakaz zabierania.

Okresy ochronne:

 1. Łosoś i troć – okres na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka °23’14″E oraz na jeziorze Dąbie zaczyna się nie 25 września a 15 września.
 2. Węgorz – zakaz zabierania przez cały rok.
 3. Dorsz – zakaz zabierania przez cały rok.

Limity:

 1. Łosoś – 1 szt. Można zabrać tylko rybę pochodzącą z zarybień, ma ona obciętą i zagojoną w młodości płetwę tłuszczową.
 2. Zniknęły limity dla węgorza i dorsza – całkowity zakaz zabierania.
 3. Nowy limit dala szczupaka i sandacza – 2 szt. łącznie.
 4. Limit leszcza zmniejszono do 5 szt.
 5. Limit śledzia zmniejszono do 6 kg.
 6. Limit okonia zmniejszono do 15 szt.
 7. Pojawił się limit dla suma i wynosi 2 szt.
 8. Ryb z gatunków, które nie mają limitów można od teraz zabrać nie więcej niż 7 kg a nie 10 kg jak dotychczas.

Zniknął zakaz połowu z pomostów pływających.

Pojawiły się nowe regulacje dotyczące stosowanych zestawów i przynęt z podziałem na:

 1. Na otwartym Bałtyku wraz z Zatoką Gdańska i Pucką. tak jak na śródlądziu dopuszczone zostało zbrojenie przynęt w 3 a nie 2 haki/kotwiczki
 2. W metodzie muchowej można stosować 2 przynęty
 3. W surfcastingu z brzegu morza z użyciem przynęty naturalnej dopuszczono użycie 3 haczyków oraz zwiększono dopuszczalne rozwarcie haka do 20 mm.
 4. Przy połowach belon dopuszczono użycie pętli z włóczki zamiast haczyka/kotwiczki
 5. Na pozostałych wodach morskich dopuszczone zostało zbrojenie przynęt(nie mylić z zestawem)w 2 haki/kotwiczki
 6. W metodzie muchowej można stosować 2 przynęty
 7. W trolingu można stosować maksymalnie 1 wędkę na osobę.
 8. Troling na wodach portowych jest zabroniony.
 9. Pozostaje limit wędzisk przy połowie metodą trolingu na jednostkę pływającą

– 12 szt. Niezależnie od liczby osób na pokładzie

Zniesienie zakazu spinningu w większości portów.

Dotychczasowy zakaz spinningu w portach i łowienia między 17 a 7, w dniach od 15 września do końca lutego obowiązuje już tylko w portach: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Mrzeżyno, Rowy i Ustka. Dodatkowo w tym okresie można tam stosować wyłącznie zestaw z jednym pojedynczym hakiem o rozwarciu do 10 mm lub przynętę z takim hakiem o takich samych rozmiarach (nie można stosować przynęt z kotwiczkami). Rozwarcie oczka 10 mm posiadają haki w rozmiarach 2-3, w zależności od producenta.

Zniknął zakaz połowu w godzinach nocnych z jednostek pływających.

Pojawił się obowiązek przechowywania ryb żywych w siatkach z obręczami.

Każdy wędkarz musi przechowywać swoje ryby oddzielnie (jak na śródlądziu).

 • Przy połowie z jednostek pływających ryby należy przechowywać w całości do czasu wyładowania na ląd.
 • Pojawiła się nowa lista gatunków obcych (do przeczytania w rozporządzeniu § 8 ust. 1), których po złowieniu nie wolno wypuszczać do wody: babka bycza (Neogobius mela[1]nostomus Pallas), babka łysa (Babka gymnotrachelus Kessler), babka rurkonosa (Proterorhinus semilunaris Heckel), babka szczupła (Neogobius fluviatilis Pallas), bass słoneczny (Lepomis gibbosus L.), czebaczek amurski (Pseudorasbora parva Temminck i Schlegel), sumik czarny (Ameiurus melas Rafinesque), sumik karłowaty (Ameiurus nebulosus Lesueur), pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss Walbaum) i trawianka (Perccottus glenii Dybowski), raki z gatunków rak luizjański (Pro[1]cambarus clarkii Girard), rak marmurkowy (Procambarus virginalis Lyko), rak pręgowaty (Faxonius limosus Rafinesque) i rak sygnałowy (Pacifastacus leniusculus Dana), kraby z gatunków krab wełnistoręki (Eriocheirs sinensis Milne-Edwards) i krabik amerykański (Rhithropanopeus harrisi Gould) oraz małże z rodzaju Corbicula i gatunku szczeżuja chińska (Sina[1]nodonta woodiana Lea), niezwłocznie się uśmierca i nie wpuszcza się ich ani do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

Zezwolenie na strefę Morską

Warto pamiętać, że obecność gatunków obcych w wodach Polski może prowadzić do różnych skutków dla miejscowych ekosystemów, dlatego ważne jest monitorowanie i kontrola tych gatunków oraz podejmowanie działań mających na celu ochronę rodzimych gatunków i zachowanie równowagi ekologicznej.

Pojawił się nowy przepis w § 12, który jak na śródlądziu nakazuje niezwłoczne wypuszczenie ryb podhaczonych poza obrębem głowy wyznaczonym przez linie wieczek skrzelowych.

 Jak na śródlądziu, przy połowach z brzegu, dopuszcza się zmniejszenie odległości między wędkarzami, za zgodą osoby, która jako pierwsza zajęła dana miejscówkę.

 

Wymiary ochronne ryb morskich od 2024 roku

Nowe rozporządzenie w § 2 ustanowiło na obszarach morskich RP dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego następujące wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb:
1) belona (Belone belone L.) – 60 cm;
2) boleń (Aspius aspius L.) – 40 cm;
3) certa (Vimba vimba L.) – 30 cm;
4) gładzica Pleuronectes platessa L.)– 25 cm;
5) jaź (Leuciscus idus L.) – 25 cm;
6) leszcz (Abramis brama L.) – 40 cm;
7) lin (Tinca tinca L.) – 28 cm;
8) łosoś (Salmo salar L.) – 60 cm;
9) miętus (Lota lota L.) – 40 cm;
10) nagład (Scophthalmus rhombus L.) – 30 cm;
11) okoń (Perca fluviatilis L.) – 20 cm;
12) płoć (Rutilus rutilus L.) – 20 cm;
13) sandacz (Sander lucioperca L.) – 50 cm;
14) sieja (Coregonus lavaretus L.) – 40 cm;
15) skarp – turbot (Scophthalmus maximus L.) – 30 cm;
16) stornia – flądra (Platichthys flesus L.) – 23 cm;
17) sum (Silurus glanis L.) – 70 cm;
18) śledź (Clupea harengus L.) – 16 cm;
19) szczupak (Esox lucius L.) – 50 cm;
20) troć (Salmo trutta m. trutta L.) – 50 cm;
21) wzdręga (Scardinius erythrophthalmus L.) – 20 cm;
22) zimnica (Limanda limanda L.) – 25 cm.

Okresy ochronne ryb morskich od 2024 roku

Nowe rozporządzenie ustanowiło też (w § 3) okresy ochronne dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego dla następujących gatunków ryb:

1) łososia i troci (Salmo salar L. i Salmo trutta m. trutta L.) – w terminie od dnia:
a) 15 września do dnia 15 listopada w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu,
b) 15 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Mrzeżyno, Rowy i Ustka, na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

2) sandacza (Sander lucioperca L.) – w terminie od dnia:
a) 25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,
b) 10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód między południkami 16°40ʹ00ʺ a 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,
c) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej;

3) skarpia (Scophthalmus maximus L.) – w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca na obszarze wód na wschód od południka 15°00ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej;

4) jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus Mitchill) – w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

5) węgorza (Anguilla anguilla L.) – w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

6)szczupaka (Esox lucius L.) – w terminie od dnia:
a) 1 stycznia do dnia 15 maja na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach Zatoki Gdańskiej,
b) 1 stycznia do dnia 30 kwietnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka     15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

7) suma (Silurus glanis L.) – w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 czerwca na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

8) siei (Coregonus lavaretus L.) – w terminie od dnia 20 października do dnia 15 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

9) miętusa (Lota lota L.) – w terminie od dnia 1 grudnia do ostatniego dnia lutego na obszarze morskich wód wewnętrz[1]nych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

10) dorsza (Gadus morhua L.) – w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Zasady wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

Na podstawie nowego rozporządzenia,  w ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego połowy organizmów morskich, zwane dalej „połowami”, prowadzić można jedynie przy użyciu wędki lub kuszy.

Połowów w ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego nie można prowadzić:

1) ze znaków nawigacyjnych lub mostów;

2) w terminie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego Kołobrzeg od mostu kolejowego nad rzeką Parsętą przy ulicy Solnej do Mostu Portowego nad rzeką Parsętą.

Połowy na morzu terytorialnym, strefie przyległej i wyłącznej strefie ekonomicznej, prowadzić można wyłącznie wędką o długości wędziska nie mniejszej niż 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:

1) haczykiem o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, albo

2) haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 3 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

4) przyponem wyposażonym w haczyk albo sztuczną przynętę, o których mowa w pkt 1–3, albo

5) nie więcej niż 2 przynętami w postaci sztucznej muchy z przymocowanymi do każdej z nich, w sposób stały lub elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

6) 5 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 6 mm – przy połowach śledzi, albo

7) 3 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm – przy połowach przy użyciu naturalnej przynęty z brzegu Morza Bałtyckiego, albo

8) sztuczną przynętą z przymocowaną do niej pętlą z włóczki – przy połowach belon.

Uwaga! Nie wolno prowadzić połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Mrzeżyno, Rowy i Ustka, od dnia 15 września do ostatniego dnia lutego:
1) w godzinach od 17.00 do 7.00 bez względu na metodę połowu i uzbrojenie wędki;
2) metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu przynęty, zwaną dalej „metodą spinningową”;
3) wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż 1 przyponem wyposażonym w więcej niż 1 haczyk o więcej niż 1 ostrzu;
4) wędką z przymocowaną linką zakończoną przynętą uzbrojoną w więcej niż 1 haczyk o więcej niż 1 ostrzu, którego rozwarcie przekracza 10 mm.

Zezwolenie na strefę Morską

Wskazówki praktyczne oraz odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane nam przez Wędkarzy:

Zanim postanowisz dokonać wpłaty za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego (wędkowanie), zapoznaj się koniecznie z przepisami obowiązującymi na wodach morskich!

Przed dokonaniem wpłaty zapoznaj się ze wzorem druku przelewu, gdyż nieprawidłowe jego wypełnienie spowoduje nieważność potwierdzenia opłaty.

Wymiary, limity, okresy ochronne oraz szczegółowy opis warunków połowu znajdziesz w rozporządzeniu. Potwierdzenie dokonania opłaty musisz mieć przy sobie, wraz z dokumentem potwierdzającym Twoją tożsamość.

Zezwolenie na strefę Morską
Gdzie można łowić?

W obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Dla celów rybołówstwa (w tym rekreacyjnego) do wód morskich zostało także zakwalifikowane Jezioro Dąbie.

Gdzie nie wolno łowić?

W myśl Art. 96 ustawy oraz § 4, § 6 i § 7 rozporządzenia nie wolno wędkować:

 1. Ze znaków nawigacyjnych, mostów i pomostów pływających.
 2. W obszarach wyłączonych z rybołówstwa komercyjnego oraz w odległości mniejszej niż 100 m od granic obszaru gdzie jest zakaz połowu komercyjnego.
 3. W odległości mniejszej niż 100 m od granic oznakowanego kąpieliska.
 4. Łowiąc z łodzi na terenie torów wodnych i kotwicowisk oraz w odległości mniejszej niż 100 m od wystawionych narzędzi połowowych i wraków naniesionych na mapie morskiej (np. “betonowiec” na Dąbiu).

Łowienie na dwa przypony.

Łowienie zestawem z dwoma przyponami jest dozwolone wyłącznie przy połowie płastug, przy użyciu haczyka o rozwarciu do 10 mm, więc jeżeli łowisz w ten sposób w miejscu, gdzie płastug nie ma, a w siatce masz płocie i okonie, ale płastug nie ma – łamiesz prawo i kontrolujący Cię inspektor może nałożyć karę.

Łowienie śledzi na 5 przyponów.

Zanim kupisz tzw. choinkę śledziową sprawdź czy nie ma więcej niż 5 haków i czy ich rozwarcie nie jest większe niż 6 mm (w sklepach są dostępne zestawy na makrelę z7 większymi hakami – takie zestawy są nielegalne) . Tak jak w przypadku zestawu z dwoma przyponami, jeżeli łowisz w ten sposób inne gatunki niż śledzie, w miejscu gdzie śledzie aktualnie nie występują – łamiesz prawo.