POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI Koło nr. 50 RUMIA

Zawody koła 2024

Organizowane zawody wędkarskie

REGULAMIN ZAWODÓW – ZAWODY  T Y L K O na ŻYWEJ RYBIE

 1. W zawodach może wziąć udział każdy wędkarz,  który opłacił składki na rok 2022 w Kole nr 50 Rumia.
 2. Zawody odbywają się na jeziorze Wyspowo w godzinach podanych w harmonogramie zawodów.
 3. W przypadku zawodów spławikowych i gruntowych dopuszcza się rozpoczęcie nęcenia ryb 30 minut  przed godziną rozpoczęcia zawodów.
 4. . Na zawodach spinningowych,  każdy zawodnik jest zobowiązany zgłosić się do punktu sędziowskiego najpóźniej 15 minut po godzinie wyznaczonej jako koniec zawodów.  Nie zgłoszenie się do wyznaczonego punktu sędziowskiego oznacza dyskwalifkację.
 5. Sędzia główny może wydłużyć zawody celem ich rozstrzygnięcia.
 6. W trakcie zawodów dopuszcza się połów ryb na jedną wędkę, metodą zgodną z dysypliną zawodów ( wyjątek- zawody gruntowe na dwie wędki ).
 7. Zawody zwycięża zawodnik, który zgromadził największą liczbę punktów w trakcie zawodów.
 8. Punktacja:
  1. zawody spłąwikowe i gruntowe
   • 1 gram ryb = 1 punkt (niezależnie od gatunku).
  2. zawody spinnigowe – ( do punktacji zaliczane są ryby poświadczone pisemnie, na karcie startowej, przez innych uczestników zawodów)
   • szczupak  – 500pkt. + 50 pkt. za każdy centymetr ponad wymiar ochronny*
   • okoń  – 100pkt. + 20 pkt. za każdy centymetr ponad wymiar ochronny*
   • sandacz  – 500pkt. + 50 pkt. za każdy centymetr ponad wymiar ochronny*
   • sum  – 500pkt. + 50 pkt. za każdy centymetr ponad wymiar ochronny
 9. Wymiary ochronne i okresy ochronne: zgodnie z zasadami wędkowania w wodach PZW Gdańsk.
 10. Rozdanie nagród odbędzie się po zakończeniu zawodów.
 11. Jeżeli warunki pogodowe i limit czasu w programie zawodów na to pozwolą, tura może odbyć się normalnie lub zostać skrócona, a jeśli warunki pogodowe się nie poprawią lub uniemożliwia to program zawodów, tura zostaje anulowana.
 12. 11.1. Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów żaden zawodnik nie może wejść na swoje stanowisko
 13. 11.2. Jeżeli burza wystąpi w czasie trwania tury – zawody zostają natychmiast przerwane. Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, zawody będą kontynuowane
  • Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.

* za każdy centymetr ponad wymiar ochronny uznaje się każdy kolejny rozpoczęty centymetr ponad wymiar ochronny, np. szczupak o długości 50,1cm uzyskuje 550 punktów.

Zawody spiningowe - 2024

Spotykamy się dnia
01-go Maja 2024 r.
zbiórka – zapisy godz. 07:00
start godz. 08:00 – 12:00
12:00 – wręczenie nagród, grill, zakończenie zawodów.
Miejsce zawodów – Jezioro Wyspowo

ORAZ:

07 -września 2024

zbiórka – zapisy godz. 07:00
start godz. 08:00 – 12:00
12:00 – wręczenie nagród, grill, zakończenie zawodów.
Miejsce zawodów – Jezioro Wyspowo

Zawody spławikowe

Zawody spławikowe (Jezioro Wyspowo)
W dniu 01 czerwca 2024r
Zbiórka i losowanie miejscówek godz. 07:00.
Zanęcanie 07:30 – 08:00.
Start 08:00, koniec zawodów 12:00.
12:00 – 12:30 – ważenie i złowionych ryb, podanie protokołu przez sędziego.
12:30 – wręczenie nagród, grill, zakończenie zawodów.

Zawody gruntowe "feeder"

Gruntowe : „feeder”

W dniu 29 czerwca 2024r
zbiórka – zapisy godz. 07:00
start godz. 08:00 – 12:00
12:00 12:30–ważenie i złowionych ryb, podanie protokołu przez sędziego.
132:30-wręczenie nagród, grill, zakończenie zawodów.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!